Uzun zaman önce her veri tipi üzerinde çalışacak (generic) ve bir listedeki elemanların permütasyon, kombinasyon ve k’lı permütasyonunu bulacak bir Java koduna ihtiyaç duydum. Konu genel olduğundan Java’da aradığım gibi bir kodu hemen bulurum diye düşünmüştüm. Ancak gariptir ki bulduğum kodlar yalnızca tamsayı ya da string’ler üzerinde çalşıyor ve kolay bir kullanım sunmuyorlardı. Sonuç olarak tamsayılar üzerinde çalışan ancak belirli bir algoritmaya dayanan ve yinelemeli olmayan (non-recursive) bir kod üzerinde gerekli eklemeleri yaparak ihtiyacım olan sıfıları yazmıştım. Kodların bulunduğu sayfada kullanılan algoritmaya referans da verilmişti. Özet olarak etkili ve güvenilir bir çözüm idi.

Lafı neden bu kadar uzattım? Çünkü bu sayfalara olan linkler ölmüş. Ve ben kaynak göstermek adına bu sayfaları hiç bir yerde bulamıyorum. Yine o zamanlar yazdığım kodları stackoverflow’da paylaşmıştım. Uzun bir aradan sonra burada aynı paylaşımı Türkçe olarak yapmaya karar verdim. Konuya geçelim: okumaya devam