Schema SQL SELECT sorgusu ile çektiğimiz kayıtları (sonuç kümesini) sıralamak için ORDER BY anahtar kelimesini kullanırız. Bu sıralama belirtilen kolona göre yapılır. Ve varsayılan olarak artan (küçükten büyüğe) sıradadır. ORDER BY için sözdizimi (syntax – sintaks) aşağıdaki gibidir:

SELECT kolon_adı(ları)
FROM tablo_adı
ORDER BY kolon_adı(ları) ASC|DESC

Burada sıralamanın azalan (büyükten küçüğe) şekilde olmasını istiyorsak DESC anahtar kelimesini kullanırız. Artan şekilde olması için ASC yazmamız veya hiç bir şey yazmamamız yeterlidir.
okumaya devam