Schema SQL
SELECT sorgusu ile dönen kayıtların belli bir sayıda olmasını istememiz halinde TOP (mySQL için LIMIT) anahtar sözcüğünü kullanırız. Özellikle binlerce kayıt bulunan çok geniş tablolarda bu komut performans açısından oldukça faydalı olabilir. Bunu aşağıdaki örnekler ile daha iyi anlayacaksınız.

Not: TOP özelliği SQL server, MySQL ve Oracle’da farklı anahtar sözcükler ile ifade edildiğinden söz-dizimde de farklılıklar var.

okumaya devam