Schema SQLSELECT sorgularının yalnızca belli bir kritere uygun kayıtları getirmesini istiyorsak, sorguya WHERE anahtar sözcüğü ile başlayan ve gerekli koşulları içeren bir yan cümle ekleriz.

SELECT kolon_adı(ları)
FROM tablo_adı
WHERE koşul

Örnek: Aşağıdaki Kisiler tablosunda yalnızca Ankara’da oturan kişileri seçmek istersek: okumaya devam