Harun Reşit Zafer

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

SQL 01: Select İfadesi

Veritabanından istediğimiz kriterlere uygun verileri getiren sorgulara SELECT sorguları diyebiliriz. Bunların dışında veritabanındaki verileri güncelleyen, yenilerini ekleyen ya da silen INSERT, UPDATE ve DELETE sorguları da vardır. Ancak SELECT sorgularını iyi anlayan birisinin genelde daha basit olan bu sorguları da rahatlıkla yazabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu makale dizisinde öncelikle SELECT sorguları anlatılacak. İleride vaktim olursa INSERT, UPDATE, DELETE ve dahi SQL’e dair bir çok ayrıntıyı anlatmak isterim. Select (seç) ifadesi bir veritabanından kayıt seçmek için kullanılır. Genel sözdizimi (syntax) aşağıdaki gibidir:

SELECT kolon_adı(ları) FROM tablo_adı

veya

SELECT * FROM tablo_adı

Bu sorgulardan dönen kayıtlar bir tablo olarak karşımıza gelir.

Örnek-1: “Kişiler” tablosundan basit bir SELECT sorgusu ile kayıt çekelim.

ID Soyad Ad Adres Şehir
1 Has Okan Kadıköy 10 İstanbul
2 Sevim Tuğrul Bakırköy 23 İstanbul
3 Pıtırcık Kerem Sincan 20 Ankara

Bu tablodan “Soyad” ve “Ad” alanlarını seçmek için, aşağıdaki SELECT ifadesini kullanırız:

SELECT Soyad, Ad FROM Kişiler

Sonuç-kümesi aşağıdaki gibidir. (Bir sorgudan dönen kayıtlar her zaman bir tablo şeklinde olurlar ve bu tabloya sonuç-kümesi (result-set) denir.)

Soyad Ad
Has Okan
Sevim Tuğrul
Pıtırcık Kerem

Örnek-2: Eğer bütün alanları (kolonları) seçmek istiyorsak, yıldız karakteri -asteriks de denir- (*) kullanılır.

SELECT * FROM Kişiler

Sonuç-kümesi aşağıdaki gibi olacaktır. (Sonuç kümesinin tablonun kendisi olduğunu farkettiniz mi?)

ID Soyad Ad Adres Şehir
1 Has Okan Kadıköy 10 İstanbul
2 Sevim Tuğrul Bakırköy 23 İstanbul
3 Pıtırcık Kerem Sincan 20 Ankara

Not: SQL dili karakter boyutuna duyarlı değildir. Aşağıdaki sorguların hepsi geçerlidir.

SELECT * FROM Kişiler
SELECT * FROM kişiler
SELECT * FROM KişiLER

İlgili Diğer Makaleler

Herkese kolay gelsin

22 Temmuz 2009 Çarşamba tarihinde yayınlandı.