Harun Reşit Zafer

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

PDF Dosyalarına Yer İmi (Bookmark) Eklemek

Uzun PDF dosyaları ile verimli bir şekilde çalışabilmek, sayfalar ve bölümler arasında kolayca gezinmek için yer imleri (bookmarks) mutlaka gerekli.


Hunspell-tr

Hunspell-tr projesi imla denetimi için Hunspell'i kullanan Firefox, OpenOffice, LibreOffice, Mac OS X, Safari gibi pek çok yazılım için Hunspell uyumlu Türkçe imla denetimi sözlük dosyaları üretmeyi amaçlar.


SQL Dersleri

Bugüne kadar vaktim ve motivasyonum oldukça yazdığım SQL makalelerini tek çatı altında toplamanın vakti geldi. SELECT sorguları için temel konuların tamamı anlatıldı diyebilirim.


Nüve ile Türkçe Cümle Sonu Tespiti

Önceki yazımda Türkî diller için bir doğal dil işleme kütüphanesi olan Nüve'den bahsetmiştim.


Türkî Diller için Doğal Dil İşleme Kütüphanesi: Nüve

İnsan dili veya doğal dil günlük yaşantımızdaki en önemli iletişim kanalımız. Bilgiyi doğal dil biçiminde duyarak ya da okuyarak beynimize alır (input), beynimizde işler (processing) ve yazılı ya da sözlü olarak dışarı aktarırız (output).


Türkçe Fiil Çekimleri Uygulaması

Türkçe fiillerin çekimlerini otomatik üreten bir programı kodlamayı uzun zaman önce düşünmüştüm. O zamandan beri vakit buldukça azar azar geliştirdiğim uygulamanın ilk sürümünü sonunda yayınlayabildim.


SQL 18: Join Türleri

Önceki iki yazıda SQL'deki temel join sorguları üzerinde durmuştuk. O yazılarda anlatılan join'in en çok kullanılan türü olan inner join'di.


Java ve SQLite: Örnek Veritabanı Uygulaması – 4

Bundan önceki üç makale MySql veritabanı kullanan küçük masaüstü uygulamalarıydı. Ancak MySql aslında masaüstü uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim sistemi değil.


Türkçe İmla Denetimi Üzerine

Geçenlerde üzerinde çalıştığım bir proje gereği kapsamlı bir Türkçe kelime listesine ihtiyaç duydum.


Yazılım Versiyon Numaraları

Bu yazıda geliştirdiğimiz yazılımların versiyonlarını numaralandırma konusunda bir iki satır kelam etmek istiyorum.


SQL 17: Örnek Okul Veritabanı

Bundan sonraki SQL derslerinde üzerinde çeşitli sorgular çalıştırabileceğimiz, sade, anlaşılır ve yeterince veri içeren bir veritabanına ihtiyacımız olacak. Okul veritabanını temelde bu amaçla hazırladım.


Java Swing Pencereler Arası İletişim

Java’da swing ile birden fazla pencere kullanan herkesin aklına “bir pencereden diğerini nasıl kontrol edebilirim” sorusu gelmiştir her halde. Bu yazıda bunu örneklemeye çalışacağım


SQL 16: HAVING İfadesi

Son iki yazımda SQL kümeleme fonksiyonlarını ve GROUP BY ifadesini anlatmıştım. HAVING ifadesi bu iki yazıda anlatılanların devamı, çünkü sadece GROUP BY ifadesi ile birlikte kullanılan bir ifade.


SQL 14: Kümeleme Fonksiyonları

Programlama dillerinde olduğu gibi SQL'de de bir çok yerleşik (built-in) fonksiyon mevcuttur. Bunlar temel olarak kümeleme (aggregate) fonksiyonları ve skalar (scalar - iyi bir önerisi olan?) fonksiyonlar diye ikiye ayrılır.


SQL 15: GROUP BY İfadesi

Bir önceki makalede SQL kümeleme fonksiyonlarını anlatmıştık. Çünkü kümeleme fonksiyonları genelde GROUP BY ifadesi ile birlikte kullanılır. Adından da anlaşılacağı üzere GROUP BY ifadesi gruplama yapar.


SQL 13: Sorguda Birden Fazla Tablo Kullanma: Join-2

İki veya daha fazla tablonun belirli kolonları arasındaki ilişkilere dayanarak bu tablolardan veri çekme işlemine JOIN denir. Bu işlem için JOIN anahtar kelimesi kullanılır ama zorunlu değildir.


SQL 12: Sorguda Birden Fazla Tablo Kullanma: Join-1

Bundan önceki tüm sorguların içerisinde yalnızca bir tablo kullanmıştık. Bu sorgular temel SQL işleçleri için birer örnekti. Bu ders ile beraber SQL'in esaslı konularına giriş yapıyoruz.


Netbeans, Java, MySQL: Örnek Veritabanı Uygulaması – 2

Bir önceki uygulamadan farklı olarak bu örnekte her veritabanı işlemi (seç, ekle, güncelle, sil ) için bağlantıyı açıp kapayacağız ve gerekli tüm SQL kodlarını kendimiz yazacağız.


Netbeans, Java, MySQL: Örnek Veritabanı Uygulaması – 3

İlk iki yazıyı okuduğunuzu kabul ederek başlıyorum. İlk yazıda veritabanı bağlantısını en başta açmış, en sonda da kapamıştık.


Netbeans, Java, MySQL: Örnek Veritabanı Uygulaması – 1

Bu makalede Netbeans, Java ve MySQL ile basit bir veritabanı uygulaması gerçekleştireceğiz.


SQL 11: AS Sözcüğü ve Takma İsimler (Alias)

Bu yazı SQL'in daha karmaşık bölümlerine geçmeden önceki son yazı. Bundan önceki 10 (aslında 11) yazıda SQL için temel sayılabilecek konuları ele aldık.


SQL 10: BETWEEN İşleci

BETWEEN işleci adından da anlaşılacağı üzere bir alanın değerinin iki değer arasında olup olmadığına dair koşul tanımlamak istediğimizde kullanılır.


SQL 09: IN İşleci

WHERE ifadesi içinde birden fazla değeri koşul olarak belirlemek istediğimizde IN (içinde) anahtar sözcüğünü kullanırız.


SQL 08: LIKE İşleci (Operatörü) – 2

Bir veya birden fazla karakterin yerine geçebilen karakterlere **joker karakter** diyoruz. Aslında joker karakter kavramı bilgisayar dünyasında sıkça kullanılan bir kavramdır.


SQL 08: LIKE İşleci (Operatörü) - 1

Like (layk diye okunur) kelimesinin buradaki anlamının "gibi" olduğunu en baştan bilirsek gerisini anlamamız çok daha kolay olacaktır. LIKE işleci (operatörü) belirtilen özelliklere uygun metinlerin bulunması için kullanılan, oldukça faydalı ve sık kullanılan bir işleçtir.


SQL 07: TOP veya LIMIT (mySQL)

SELECT sorgusu ile dönen kayıtların belli bir sayıda olmasını istememiz halinde TOP (mySQL için LIMIT) anahtar sözcüğünü kullanırız. Özellikle binlerce kayıt bulunan çok geniş tablolarda bu komut performans açısından oldukça faydalı olabilir.


SQL 06: ORDER BY (Sıralama)

SELECT sorgusu ile çektiğimiz kayıtları (sonuç kümesini) sıralamak için ORDER BY anahtar kelimesini kullanırız. Bu sıralama belirtilen kolona göre yapılır. Ve varsayılan olarak artan (küçükten büyüğe) sıradadır. ORDER BY için sözdizimi (syntax - sintaks) aşağıdaki gibidir:


SQL 05: Karmaşık AND ve OR sorguları

Başlık gözünüzü korkutmasın. Bir önceki yazıda AND ve OR işleçlerinin (operatör) kullanımına genel olarak değinmiştik ama AND ve OR kavramlarının daha iyi anlaşılması için farklı sorgu örnekleri vermek istedim. Sorguları aşağıdaki tablo için yazacağız


SQL 04: AND ve OR İşleçleri

Bir önceki yazıda SQL sorgularına nasıl koşul koyacağımızı öğrenmiştik. Bu yazıda ise birden fazla koşul tanımlamak istediğimizde bize yardımcı olacak 2 temel işleci (operatörü) çalışalım.


SQL 02: Distinct İfadesi

Bazen bir tablonun bazı kolonlarında tekrarlanan değerler (veriler) olabilir. Örneğin aşağıdaki tabloda şehir alanına bakarsanız İstanbul verisinin iki kez bulunduğunu görürsünüz. Elbette bu gayet normal bir durumdur. Ancak tekrarlanan verileri eleyerek her farklı veriden yalnız bir adet bulunmasını istiyorsak DISTINCT anahtar sözcüğünü kullanırız.


SQL 01: Select İfadesi

Veritabanından istediğimiz kriterlere uygun verileri getiren sorgulara SELECT sorguları diyebiliriz. Bunların dışında veritabanındaki verileri güncelleyen, yenilerini ekleyen ya da silen INSERT, UPDATE ve DELETE sorguları da vardır. Ancak SELECT sorgularını iyi anlayan birisinin genelde daha basit olan bu sorguları da rahatlıkla yazabileceğini düşünüyorum.


SQL 03: WHERE Yan Cümlesi (Where Clause)

SELECT sorgularının yalnızca belli bir kritere uygun kayıtları getirmesini istiyorsak, sorguya WHERE anahtar sözcüğü ile başlayan ve gerekli koşulları içeren bir yan cümle ekleriz.


Veritabanına Genel Bakış

Bu makale dizisi boyunca bir programcının (veya adayının) veritabanı ile ilgili temel seviyede bilmesi gereken konuları birer birer anlatmaya çalışacağım.