Harun Reşit Zafer

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

SQL 07: TOP veya LIMIT (mySQL)

SELECT sorgusu ile dönen kayıtların belli bir sayıda olmasını istememiz halinde TOP (mySQL için LIMIT) anahtar sözcüğünü kullanırız. Özellikle binlerce kayıt bulunan çok geniş tablolarda bu komut performans açısından oldukça faydalı olabilir. Bunu aşağıdaki örnekler ile daha iyi anlayacaksınız.

Not: TOP özelliği SQL server, MySQL ve Oracle’da farklı anahtar sözcükler ile ifade edildiğinden söz-dizimde de farklılıklar var.

Not: Bu arada diğer SQL derslerine buradan ulaşabilirsiniz

Örnek sorgularımız için kullanacağımız Uyeler tablosu:

uye_adi isim soyisim e-posta cinsiyet
hrzafer Harun Reşit Zafer [email protected] E
derya.z Derya Zaimoğlu [email protected] K
meryem1990 Meryem Arkadaş [email protected] K
eaydin Emir Aydın [email protected] E
denizeri Levent Denizeri [email protected] E

Tablodan ilk 2 kaydı seçmek istiyoruz

SQL Server (Ms Access’de dahil ) Söz-dizimi  (Syntax)

SELECT TOP 2 * FROM uyeler

MySQL Sözdizimi

SELECT * FROM uyeler LIMIT 2

Oracle Sözdizimi

SELECT * FROM uyeler WHERE ROWNUM <=2

Yukarıdaki sorguların sonucu aşağıdaki gibi olacaktır:

uye_adi isim soyisim e-posta cinsiyet
hrzafer Harun Reşit Zafer [email protected] E
derya.z Derya Zaimoğlu [email protected] K

TOP ifadesinin performans ve hız açısından önemini öne çıkaran bir örnek:

Binlerce üyesi olan bir forum sitesinin kullanıcı girişi bölümünün kullandığı SQL kodunu yazmaya çalışalım:

Not: Bu örnekte kullanılan uyeler tablosunu yukarıdaki ile karıştırmayın. Bu tabloda kullaniciadi ve sifre alanlarının da bulunduğunu farz edin.

SQL Server

SELECT TOP 1 * FROM uyeler
WHERE kullaniciadi = 'derya.z' AND sifre = '0947'

MySQL

SELECT * FROM uyeler
WHERE kullaniciadi = 'derya.z' AND sifre = '0947' LIMIT 1

Soru:

Sizce bu sorgularda TOP veya LIMIT ifadelerini neden 1 ile sınırladık?

Cevap: Çünkü bu kullanıcı adı ve şifreye sahip yalnızca 1 kullanıcı olacağı aşikardır. O halde 50 bin kayıtlı bir tabloda “derya.z” isimli kullanıcı diyelim ki 10 bininci sırada bulunduğunda geriye kalan 40 bin satırın aranmasına gerek yoktur. Özetle TOP işlevi sonuç-kümesinin ilk belli sayıda satırını/kaydını getirir. O sayı kadar kayıt bulunduğunda sorgunun işletimi sonlandırılır. Böylece performanstan tasarruf sağlanmış olur. Her saniye onlarca, yüzlerce hatta binlerce kişinin giriş yaptığı sitelerde bu tür ufak iyileştirmelerin ne gibi büyük performans kazançları sağlayabileceğini artık siz düşünün. Biz buna optimizasyon diyoruz :)

Not: Sonuç-kümesi (result-set) kavramının zihninizde oturmuş olması çok önemli.

Herkese kolay gelsin

İlgili Diğer Makaleler

1 Ekim 2009 Perşembe tarihinde yayınlandı.