Harun Reşit Zafer

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

SQL 08: LIKE İşleci (Operatörü) – 2

Joker Karakterler (Wildcards)

Bir veya birden fazla karakterin yerine geçebilen karakterlere joker karakter diyoruz. Aslında joker karakter kavramı bilgisayar dünyasında sıkça kullanılan bir kavramdır. Ortama göre  (kullandığınız programlama dilinden tutun da, işletim sistemine kadar pek çok şey olabilir bu ortam) gösterimde ufak tefek değişiklikler olsa da genel mantığı aynıdır. SQL dilinde joker karakterleri yalnızca LIKE işleci ile birlikte kullanıyoruz. SQL için tanımlanmış joker karakterler aşağıdaki gibidir:

Not: Bu arada diğer SQL derslerine buradan ulaşabilirsiniz

Joker Karakter Açıklama
% (MS Access için * kullanılır) Sıfır, bir veya daha fazla sayıda karakterin yerine geçebilir.
_ (MS Access için ? kullanılır) Bir adet karakterin yerine geçebilir.
[liste] Listedeki karakterlerden herhangi biri
[^liste]Veya [!liste] Listedede olmayan karakterlerden  herhangi biri Ya da listede olan karakterlerden hiçbirisi. (iki açıklama da aynı kapıya çıkıyor)

Yazı boyunca örnek olarak kullanacağımız Uyeler tablosu aşağıdaki gibidir.

uye_adi isim soyisim e-posta cinsiyet
hrzafer Harun Reşit Zafer [email protected] E
derya.z Derya Zaimoğlu [email protected] K
meryem1990 Meryem Arkadaş [email protected] K
eaydin Emir Aydın [email protected] E
denizeri Levent Denizeri [email protected] E

Bir önceki yazıda  % Joker karakterinin kullanımına dair örnekler yapmıştık. Bir örnek daha yapalım. Adı “M” ile başlayıp “m” ile biten üyeleri görmek istersek:

SELECT * FROM uyeler
WHERE isim LIKE 'M%m'

Sorgumuzun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

uye_adi isim soyisim e-posta cinsiyet
meryem1990 Meryem Arkadaş [email protected] K

_ veya ? Joker karakteri

Bu karakter standart SQL için _ (alt-tire) MS Access için de ? olarak tanımlanmıştır. Ben örneklerde _ olarak kullanacağım. Şimdi aşağıdaki sorguyu ve çıktısını inceleyelim:

SELECT * FROM uyeler
WHERE uye_adi LIKE 'h_zafer'

Sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

uye_adi isim soyisim e-posta cinsiyet
hrzafer Harun Reşit Zafer [email protected] E

Eğer tablomuzda uye_adi alanında hdzafer, hczafer, hazafer gibi kayıtlar olsaydı, bunlar da bu sorgudan dönen tabloda yer alacaklardı.

LIKE '_a_'  : Üç harfli ortadaki harfi “a” olanlar.

LIKE ' m_s_n' : mısın, musun, müsün veya muson gibi bir çok kelime bu desene uyuyor. Ancak muusun gibi bir kelime bu desene uymaz. Bu karakter yerine yalnızca bir adet karakter gelebileceğini tekrar hatırlatalım.

Karakter Listeleri Karakter listeleri ise yukarıdaki işlemleri yalnız bir grup karakter için tanımlamak istediğimizde kullanılır:

LIKE 'c[ai]n': Bu desen can ve cin kelimelerini kapsar. Örneğin ismi erhan, ercan, erkan veya erman olan üyeleri getirmek isteseydik:

SELECT * FROM uyeler
WHERE uye_adi LIKE 'er[hckm]an'

sorgusu işimizi görürdü. Adı E veya K harfi ile başlamayan üyeleri seçmek isteseydik:

SELECT * FROM uyeler
WHERE uye_adi LIKE '[^EK]%'

sorgusu yeterli olurdu. Aynı sorguyu Access için yazmak istesek LIKE’tan sonraki kısım [!EK]* şeklinde olacaktı.

Önemli Not: Karakter listeleri MySQL’de LIKE ile çalışmıyor. Bunun yerine RLIKE (veya REGEXP) işleci kullanılıyor. Bu işleç bütün Düzenli İfadeler (Regular Expressions) ile çalışıyor.

Herkese kolay gelsin

İlgili Diğer Makaleler

6 Kasım 2009 Cuma tarihinde yayınlandı.