Harun Reşit Zafer

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

SQL 12: Sorguda Birden Fazla Tablo Kullanma: Join-1

Bundan önceki tüm sorguların içerisinde yalnızca bir tablo kullanmıştık. Bu sorgular temel SQL işleçleri için birer örnekti. Bu ders ile beraber SQL’in esaslı konularına giriş yapıyoruz. Gerçek hayatta ihtiyacımız olan bilgileri bize döndürecek olan sogular nadiren önceki derslerde anlatılanlar kadar basit olacak.

Veritabanları çoğu zaman birden fazla tablo içerir.Ve bu tablolar birbiri ile ilişkilidir. Örneğin aşağıdaki Yayinevleri ve Kitaplar tablolarını inceleyelim.

Not: Bu arada diğer SQL derslerine buradan ulaşabilirsiniz

Yayınevleri

no isim sehir
1 A Ankara
2 B İstanbul
3 C İzmir

Kitaplar

no isim yv_no
1 5 dakkada Java 1
2 5 bilemedin 6 saatte SQL 1
3 Hakiki SQL 2

Dikkat ederseniz Kitaplar tablosunda yv_no isimli bir alan göreceksiniz. Bu alan kitabın hangi yayınevi tarafından basıldığını göstermektedir. Buradan ilk 2 kitabın “A”, 3. kitabın ise “B” yayınevi tarafından basıldığını, “C” yayınevi tarafından ise basılmış bir kitabın bulunmadığı anlaşılmakta. Yani kitaplar tablosundaki yv_no isimli alan ile Yayınevleri tablosundaki no isimli alan ilişkilidir.

Örneğin Kitaplar tablosuna yeni bir kitap eklemek istesek ve yv_no olarak 4 değerini versek, 4 nolu yayınevi mevcut olmadığından bunun mümkün olmadığını belirten bir hata mesajı ile karşılaşırız. Şimdi bu iki tabloyu kullanan (iki tabloyu join eden) sorgu örneklerine geçelim:

SELECT * FROM kitaplar , yayinevleri

Sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

no isim yv_no no isim sehir
1 5 dakkada Java 1 1 A Ankara
2 5 bilemedin 6 saatte SQL 1 1 A Ankara
3 Hakiki SQL 2 1 A Ankara
1 5 dakkada Java 1 2 B İstanbul
2 5 bilemedin 6 saatte SQL 1 2 B İstanbul
3 Hakiki SQL 2 2 B İstanbul
1 5 dakkada Java 1 3 C İzmir
2 5 bilemedin 6 saatte SQL 1 3 C İzmir
3 Hakiki SQL 2 3 C İzmir

Bu tablonun ilk bakışta ne kadar anlamsız göründüğünü biliyorum. Ama aslında o kadar da değil. Bu tablo yukarıdaki 2 tablonun kartezyen çarpımı. Her iki tabloda da 3’er kayıt var. Bu tabloda ise 3x3=9 kayıt (satır) mevcut. Şimdi sorgumuzu aşağıdaki gibi değiştirelim:

SELECT * FROM kitaplar, yayinevleri WHERE kitaplar.yv_no = yayinevleri.no

Yukarıda Kitaplar tablosundaki yv_no ile Yayinevleri tablosundaki no alanlarının ilişkili olduğunu söylemiştik. WHERE kitaplar.yv_no = yayinevleri.no ifadesiile bu ilişkiyi sorgumuzda kullanmış olduk. Sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

no isim yv_no no isim sehir
1 5 dakkada Java 1 1 A Ankara
2 5 bilemedin 6 saatte SQL 1 1 A Ankara
3 Hakiki SQL 2 2 B İstanbul

Evet bu sonuç kümesi hangi kitabın, hangi yayınevi tarafından basıldığını gösteren anlamlı bir tablo oldu. Aslında bu tablo yukarıdaki 9 satırlı tabloda yv_no ile no alanları eşit olmayan satırlar elenerek elde edildi geri planda. Kısacası tüm veritabanı işlemleri matematiksel fomül ve fonksiyonlara dayanır. İlgilenen arkadaşlar ilişkisel cebir ve ilişkisel hesap konularını inceleyebilirler.

Sorgumuzu aşağıdaki gibi değiştirerek daha sade ve anlaşılır bir sonuç kümesi elde edelim:

SELECT kitaplar.isim, yayinevleri.isim FROM kitaplar, yayinevleri WHERE kitaplar.yv_no = yayinevleri.no

Sonuç kümesi aşağıdaki gibi olacaktır:

isim isim
5 dakkada Java A
5 bilemedin 6 saatte SQL A
Hakiki SQL B

Şimdi de sorgumuzu bir önceki derste öğrendiklerimizden faydalanarak daha okunur hale getirelim.

SELECT K.isim, Y.isim FROM kitaplar K, yayinevleri Y WHERE K.yv_no = Y.no

İşlev açısından yukarıdaki ile tamamen aynı olan sorgumuzu, takma isimlerden (alias) yaralanarak yalnızca sadeleştirdik.

Dersi bir soru ile bitirelim: Aynı sorguyu neden aşağıdaki gibi yazamazdık?

SELECT isim, isim FROM kitaplar, yayinevleri WHERE yv_no = no

Herkese kolay gelsin

İlgili Diğer Makaleler

13 Şubat 2010 Cumartesi tarihinde yayınlandı.